Wees welkom

Voor Tantra en Reiki

Tantra is verbinding

Ontdek de godin of god in jezelf

Tantra brengt balans

Tantra is versmelting

Tantra is je goed voelen

Tantra begint bij jou, in het ‘hier en nu’

ReikiWat is Reiki

De Reiki methode is ontwikkeld door Dr. Mikao Usui. De term bestaat uit twee Japanse karakters, te weten; Rei (geest of ziel) en Ki (energie of levenskracht). In het Westen wordt Reiki veelal vertaald naar het woord “Universele Levensenergie”. Het is de energie die overal om ons heen aanwezig is en die wij mensen maar ook dieren en planten, (dus alles wat leeft en groeit) nodig hebben om te kunnen bestaan. Wanneer we in het bos wandelen of ons aan de waterkant begeven kunnen we deze energie voelen.

Iedereen kent waarschijnlijk het plezierige gevoel een te zijn met de natuur. De energie voedt ons als het ware op positieve wijze waardoor we onze batterij weer opladen. Daardoor kunnen we veelal evenwichtiger omgaan met de dingen waar we in het dagelijks leven tegenaan lopen. Iedereen beschikt over Reiki (Universele Levensenergie), deze wordt namelijk bij onze geboorte meegegeven. Als klein kind stroomt de energie nog ongehinderd door je heen.

Dr. Mikao Usui

Door het verdringen van emoties in de eerste levensjaren, wordt vrijwel bij iedereen deze levensenergie ergens in je lichaam geblokkeerd en ontstaat er een tekort aan deze energie.Ons verleden wordt o.a. gevormd door gebeurtenissen die door ons niet naar behoren zijn opgelost om welke reden dan ook en zijn blijven liggen.

De toekomst bestaat uit o.a. de niet-opgeloste gebeurtenissen uit het verleden die een hernieuwde kans krijgen om alsnog opgelost te worden. Echter is de mens geneigd om zijn niet-verwerkte emoties (kwetsbaarheid) te beschermen door een ‘muur’ om zich heen te trekken. De niet-verwerkte emoties belasten ons lichaam en geest. Een heel vervelende bijkomstigheid, die ook weer zijn nut heeft. Elke niet verwerkte emotie nestelt zich niet alleen in het magazijn van de niet-verwerkte emoties aan de bovenkant van de 4e Chakra, doch ook in het hart. Angsten nestelen zich in de maag, spanningen in o.a. de dikke darm, verdriet en afgunst in het hart, c.q. de nieren en boosheid/agressie in de gal en in de lever, etc. etc.

Omdat de voorraad niet-verwerkte emoties eerder toe dan afneemt, is het gevolg dat de organen van het lichaam de nadelige gevolgen van deze overbelasting gaan merken. De lichamelijke en geestelijke ziekten vinden hun oorsprong in steeds verder toenemende druk. Wanneer het aankomt op ziekte worden lichaam en geest bij het toepassen van Reiki, als een geheel gezien.
Wat doet Reiki

Reiki is een alternatieve geneeswijze die werkt door handoplegging. Door eenvoudig handen op je lichaam te leggen, stroomt Reiki door je heen naar de plek waar het nodig is. Oude emoties komen weer naar boven. Door Reiki kun je deze makkelijker los laten. Je hoeft hiervoor niet bang te zijn, je krijgt nooit meer te verwerken dan je aankunt.

Gevoel en emoties worden vaak met elkaar verward. Reiki zet een bewustwordingsproces in gang. Je leert gevoelens en emoties van elkaar te onderscheiden dat je kan ondersteunen bij de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van jezelf en deze tot een harmonisch geheel te verenigen. Reiki is geen geloof en je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn om het krachtige effect ervan te ervaren. Je hoeft het alleen maar te willen. Reiki geeft rust en ontspanning en helpt je lichaam en geest te ontgiften, waardoor je afweersysteem versterkt.

Wij zijn geïnitieerd in Reiki I en II.  

Het tarief voor een complete Reiki behandeling met een duur van circa 60 minuten bedraagt 50 Euro.